LogoMB_FC

CONSULTANCY EN ADVIES VOOR DE 1e en 1½ LIJNS GEZONDHEIDSZORG

MARTIN BEEKMAN

Met meer dan 25 jaar ervaring ben ik de specialist in het begeleiden van verandertrajecten in de 1e en 1½ gezondheidszorg op o.a. het gebied van huisvesting, praktijkmanagement, financiering en overnames zoals:

Opzetten van 1ste, 1½ lijns gezondheidscentra. Het op één lijn brengen van wensen van toekomstige gebruikers, overeenkomen van huurprijzen en voorwaarden, de juridische en financiële begeleiding van deze trajecten. Opdrachtgevers zijn huisartsen, (para-)medici en apothekers. Of initiatiefnemers van nieuwe ontwikkelingen.

Het regelen van collectiviteiten op het gebied aansprakelijkheid- en rechtsbijstand verzekeringen voor grotere samenwerkingsverbanden zoals o.a. coöperaties.

Begeleiding van huisartsen bij praktijkovername en -overdrachten en goodwill waardering.

Begeleiding bij het vormen van maatschappen.

Het beoordelen van diverse contracten zoals: huurcontracten, maatschapsovereenkomsten, overname contracten etc.

Advisering bij het opzetten van zorggroepen verband houdende met de integrale bekostiging.

Begeleiding verkooptrajecten apotheken van apotheekhoudende huisartsen aan apothekers en apotheekhoudende huisartsen.

Het ontzorgen van de huisartsen door het voeren en/of verbeteren van hun praktijkmanagement.

Het voeren van (interim) praktijkmanagement voor de huisartsenpraktijk.

Begeleiding van fysiotherapeuten bij praktijkovername, -overdrachten en goodwill waardering.

REFERENTIES

Bernadet Westrek

‘Martin Beekman heeft ons zeer adequaat ondersteund en namens ons gehandeld in de contractonderhandelingen over deelname aan een gezondheidscentrum. Vanuit zijn ervaring gaf hij ons heldere en praktische adviezen. In de onderhandelingen was hij gestructureerd en nauwkeurig.’

Hans van de Brule, Gerry Wiessenhaan en Judith Bouma

 

Wij zijn als huisartsenmaatschap inmiddels de gelukkige gebruikers van gezondheidscentrum Het Zorgstation in Bodegraven. Martin Beekman heeft ons in dit traject begeleid van 3 zelfstandige huisartsen naar een maatschap op een prachtige nieuwe locatie. Eerst hebben wij een visiebijeenkomst gehouden, hierin werden onze wensen voor de toekomst duidelijk en hebben wij de praktijk geschetst zoals wij die idealiter voor ogen zagen. Na een drietal gesprekken met Martin hebben wij daarna de keuze gemaakt  om een maatschap te vormen.

M.b.t het gebouw was Martin de contactpersoon naar de projectontwikkelaar. Voordeel was dat hij emotioneel los stond van het gewenste resultaat en zakelijk kon onderhandelen en de grenzen van onze financiële mogelijkheden kon bewaken. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij nu in een fraai pand zitten op een fraaie locatie voor een betaalbare prijs, voor ons en voor onze onderhuurders. 

M. Broekman

Bedankt voor jouw hulp bij de verkoop van het apotheekdeel van mijn huisartsenpraktijk.

Met de afgesproken goodwill en secundaire voorwaarden is er zowel voor mij als voor de  continuïteit van medicijnstrekking voor mijn patiënten een goede deal gemaakt. Onderhandelen is een vak apart, hier ben je erg goed in!

 

CONTACT

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  _MG_0228 hi res.jpeg

  Martin Beekman
  Pickéstraat 72
  2201 ET Noordwijk
  --------------------------------------------------
  martinbeekman@beekmanadvies.nl
  --------------------------------------------------
  06-1876 88 88
  --------------------------------------------------
  Linkedin : Martin Beekman

  KENNISNETWERK

  logo LIJN 1 definitief-01

   

   

  logoFP.jpeg

   

   

  Invest Consult Vermogensbeheer Logo nieuw

  Privacyverklaring

  Inleiding

  Wij respecteren de privacy van derden die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregels.

  In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Dit zal voornamelijk zijn ten behoeve van het aanvragen van offertes en of het doorgeven van wijzigingen. Verder leggen wij u op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren.

  Welke persoonsgegevens verwerken we van je en met welk doel?

  We verwerken die persoonsgegevens die we nodig hebben voor de levering van onze diensten op het gebied van financiële dienstverlening. In veel gevallen vragen we dan u de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres, burgerlijke staat, naam van uw bedrijf, financiële informatie, bankgegevens (als dat voor betaling of zekerheid nodig is). Deze persoonsgegevens hebben we nodig voor het aanbieden, leveren en factureren van onze diensten.

  Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel of in geval van een ander vitaal belang van uw kant. U geeft toestemming voor het gebruik van deze gegevens ten behoeve van het aanvragen van offertes of het doorgeven van wijzigingen of direct hieraan gelieerde zaken.

  Om de overeenkomst uit te voeren hebben we deze persoonsgegevens nodig bijvoorbeeld om te factureren of direct uw gegevens erbij te pakken als u belt. 

  Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat de overeenkomst met u is uitgevoerd en tot 7 jaar daarna mede omdat de belastingdienst dat van ons verwacht.

  Wij werken met bepaalde partnerbedrijven samen. Deze partners kunnen uw persoonsgegevens krijgen. Zij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het verlenen van diensten en om u op maat te informeren bijvoorbeeld voor het verstrekken van offertes. Als partners buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd vragen we uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens krijgen.

  Internetsites van derden

  Op onze websites vindt u links naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing Dit geldt ook voor eventuele social media buttons (Facebook, Twitter) die op onze website staan. Deze websites kunnen een ander privacy beleid hebben waarop wij geen invloed hebben. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan ons (persoonlijk of via de website) verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens.

  We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals we hierboven hebben omschreven. De bankgegevens die u verstrekt kunnen wij voor de uitvoering van de betaling aan derden verstrekken. Deze derde is als verwerker tevens verplicht om zich aan de privacyregels te houden.

  Contactformulier

  Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Door het contactformulier te gebruiken, geeft u toestemming om u te benaderen voor het maken van een afspraak of om u de gevraagde informatie te sturen. Hiervoor gebruiken wij uw naam en e-mailadres.

  Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om u te bereiken. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat we zeker weten dat uw vragen beantwoord zijn en daarna tot zes maanden voor de eventuele follow up van een gesprek.

  Gevoelige informatie

  Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij wij uw toestemming daarvoor hebben.

  Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

  Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:

  1. een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
  2. de inzage in uw persoonsgegevens;
  3. het corrigeren van terechte fouten;
  4. het verwijderen van verouderde gegevens;
  5. het intrekken van toestemming;
  6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
  7. het overdragen van uw gegevens naar een derde.

  Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Diversen

  De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

  Contactgegevens

  BEEKMAN ADVIES
  Naam contactpersoon privacy:
  Martin Beekman
  Pickéstraat 72,
  2201 ET Noordwijk
  martinbeekman@beekmanadvies.nl
  06-18768888